دست نوشته های یه دبیرستانی (:

سلام  
یک عدد آذری هستم که در سال 37.16189 به توان دو متولد شدم 😊
خیلی نیازی ، به معرفی کردن خودم نمیدونم !
با خوندن پست هام به شخصیتم پی خواهید بُرد : )